SaSA IPSC Grand Tournament SM 2018

Salon Seudun Ampujat will host a Level 3 Grand Tournament in 2018 at Salo Shooting Sports Center in Hevonpää Halikko. The tournament is also the Finnish nationals.

Mikko Tallgrén is the Match Director and Tero Ojaranta the Range Master.

Minimum number of rounds/shots ca. 160 per component, number of stages 12.
Every component will hold 120 shooters on match day.

 

Match dates:

Shotgun: 5. – 6. May
Rifle: 14. – 15. July
Pistol: 8. – 9. September
Matches are two days

Pre-matches will be held on former Friday.

 

Grand Tournament divisions:

Grand Tournament

Rifle

Handgun

Shotgun

Open

 • Semi-auto Open
 • Semi-auto Standard
 • Open
 • Standard
 • Production
 • Classic
 • Open
 • Modified
 • Standard
 • Standard Manual

Practical

 • Semi-auto Open
 • Semi-auto Standard
 • Standard
 • Production
 • Classic
 • Modified
 • Standard
 • Standard Manual

Standard

 • Semi-auto Standard
 • Standard
 • Production
 • Classic
 • Standard
 • Standard Manual

The shooter/competitor will compete in the lowest division in which component specific divisions fit. Grand Tournament division cannot be changed after the first match. Match specific divisions can be changed until the start of each match as long as all previously mentioned terms comply.

 

Registration

Registrations through Shoot’n’Score It: http://shootnscoreit.com/series/ipsc/330/

Registration can also be done via email: sasa.ipsc@gmail.com

Registration opens 6.1.2018.  You can also register for single components from 6.1.2018 onward but places for competitors outside the GT will be confirmed after 7.4.2018. Registration is valid when the competition fee is payed in full.

During registration the following details MUST BE INFORMED: name, club, category, pistol division and PF, rifle division and PF and shotgun division.

Teams for the GT should be registered by 21.4.2018. Team members have to be members of the same club.

 

Competition fee

Grand Tournament fee is 240€ which includes dining on both days. Payments to bank account: IBAN: FI92 5410 0220 2920 59, BIC: OKOYFIHH, type ”your name + SaSA IPSC Grand Tournament 2018” in the message field.

Single match/component fee is 90€. Then type ”your name + GT 2018 shotgun/rifle/pistol”

Team registration fee is 50€ and is to be paid to the bank account or on match day during registering in the cafeteria.

 

Match location

SaSA IPSC Grand Tournament 2018 Finnish nationals will be held in Salo Shooting Sports Center address: Ampumaradantie 86, 25240 HAJALA (N 60° 22' 02.30"  E 22° 54' 47.49") Map can be found here https://www.google.fi/maps/place/Salon+Ampumaurheilukeskus/

 

Stages:

Shotgun stages: http://www.sasaipsc.net.ee/gallery/sasa-gt-sm-2018-shotgun-stages.pdf
Rifle stages: http://sasagt2018.fi/gallery/sasa%20gt%20sm%202018%20rifle%20-%20stages.pdf
Handgun stages: http://sasagt2018.fi/gallery/sasa-gt-sm-2018-pistol-stages.pdf

 

Schedule

Saturday

Clock 
7.30 - 8.30Registration for sguads 1 - 5
8.30 - 9.00Match briefing for squads  1 - 5
Getting on the stages
9.00 - 14.00Squads 1 - 5 will shoot
13.30 - 14.30Registration for squads 6 - 10
14.30 - 15.00Match briefing for squads  6 - 10
Getting on the stages
14.00 - 15.00Lunch, Brake for officials
15.00 - 20.00Squads 6 - 10 will shoot

 

Sunday

Clock 
8.00 - 11.30Squads 6 - 10 will shoot
11.30 - 12.30Lunch, Brake for officials
12.30 - 16.00Squads 1 - 5 will shoot
18.00Award seremony

 

 

Other

If you are planning to participate as RO or helper to one or more matches, please inform match organization to email sasa.ipsc@gmail.com

Match schedule will be informed later.

Possible food allergies or other restrictions should be informed via email: sasa.ipsc@gmail.com

 


 

Salon Seudun Ampujat järjestää Level 3 Grand Tournamentin kaudella 2018 Salon Ampumaurheilukeskuksessa Halikon Hevonpäässä. Kilpailu on samalla myös Suomen mestaruuskilpailu.

Kilpailunjohtajana toimii Mikko Tallgrén ja ratamestarina Tero Ojaranta.

Minimilaukausmäärä on noin 160 / osakilpailu, osuuksia on 12.
Jokaisen osakilpailun pääkilpailuun mahtuu 120 ampujaa.

 

Kilpailuiden ajankohdat:

Haulikko: 5. - 6. toukokuuta
Kivääri: 14. - 15. heinäkuuta
Pistooli: 8. - 9. syyskuuta
Pääkilpailut ovat kaksipäiväisiä.

Esikilpailu ammutaan pääkilpailua edeltävänä perjantaina.

 

Grand Tournamentin divisioonat:

Grand Tournament

Kivääri

Pistooli

Haulikko

Open

 • Semi-auto Open
 • Semi-auto Standard
 • Open
 • Standard
 • Production
 • Classic
 • Open
 • Modified
 • Standard
 • Standard Manual

Practical

 • Semi-auto Open
 • Semi-auto Standard
 • Standard
 • Production
 • Classic
 • Modified
 • Standard
 • Standard Manual

Standard

 • Semi-auto Standard
 • Standard
 • Production
 • Classic
 • Standard
 • Standard Manual

Ampuja tulee ampumaan alimmassa divisioonassa, johon komponenttikohtaiset divisioonat sopivat. Grand Tournament divisioonaa ei voi vaihtaa ensimmäisen osakilpailun jälkeen. Osakilpailukohtaisia divisioonia voi muuttaa kunkin osakilpailun alkuun asti, kunhan kaikki edellämainitut ehdot täyttyvät.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu Shoot’n’Score It palvelun kautta osoitteesta: http://shootnscoreit.com/series/ipsc/330/
Ilmoittautuminen onnistuu myös sähköpostitse osoitteeseen: sasa.ipsc@gmail.com

Ilmoittautuminen aukeaa 6.1.2018. Yksittäisiin osakilpailuihin voi myös ilmoittautua 6.1.2018 alkaen, mutta paikat vahvistetaan GT:n ulkopuolisille ampujille vasta 7.4.2018 jälkeen. Ilmoittautuminen on voimassa, kun osallistumismaksu on kokonaisuudessaan maksettu.

Ilmoittautumisessa ON ILMOITETTAVA nimi, seura, TA-ID, luokka, pistoolidivisioona ja PF, kivääridivisioona ja PF sekä haulikkodivisioona.

Grand Tournamentissa on myös joukkuekilpailu ja joukkueet tulee ilmoittaa viimeistään 21.4.2018. Joukkueen jäsenten on oltava saman seuran jäseniä.

 

Kilpailumaksu

Grand Tournamentin osallistumismaksu on 240€ joka sisältää ruokailun molempina päivinä. Osallistumismaksu maksetaan tilille FI92 5410 0220 2920 59, viestiksi oma nimi + SaSA IPSC Grand Tournament 2018.

Yksittäisen osakilpailun osallistumismaksu on 90€. Tällöin viestiksi oma nimi + GT 2018 haulikko/kivääri/pistooli.

Joukkuemaksu on 50€ ja se maksetaan tilille FI92 5410 0220 2920 59 tai ilmoittautumisen yhteydessä paikan päällä. Ilmoittautuminen radalla tapahtuu ampumaurheilukeskuksen kahviossa.

 

Kilpailupaikka

SaSA IPSC Grand Tournament SM 2018 pidetään Salon Ampumaurheilukeskuksessa osoitteessa  Ampumaradantie 86, 25240 HAJALA (N 60° 22' 02.30"  E 22° 54' 47.49")

Kartan radalle saat esille tästä: https://www.google.fi/maps/place/Salon+Ampumaurheilukeskus/

 

Staget:

Haulikko staget: http://www.sasaipsc.net.ee/gallery/sasa-gt-sm-2018-shotgun-stages.pdf
Kivääri staget: http://sasagt2018.fi/gallery/sasa%20gt%20sm%202018%20rifle%20-%20stages.pdf
Pistooli staget: http://sasagt2018.fi/gallery/sasa-gt-sm-2018-pistol-stages.pdf

 

Aikataulu

Lauantai

Klo 
7.30 - 8.30Ilmoittautuminen (ryhmät 1 - 5)
8.30 - 9.00Ryhmien 1 - 5 puhuttelu
Siirtyminen asemille
9.00 - 14.00Ryhmät 1 - 5 ampuvat
13.30 - 14.30Ilmoittautuminen (ryhmät 6 - 10)
14.30 - 15.00Ryhmien 6 - 10 puhuttelu
Siirtyminen asemille
14.00 - 15.00Ruokailu, toimitsijoiden tauko
15.00 - 20.00Ryhmät 6 - 10 ampuvat

 

Sunnuntai

Klo 
8.00 - 11.30Ryhmät 6 - 10 ampuvat
11.30 - 12.30Ruokailu, toimitsijoiden tauko
12.30 - 16.00Ryhmät 1 - 5 ampuvat
18.00Palkintojen jako

 

Muuta

Jos aiot osallistua yhteen tai useampaan kilpailuun toimitsijaksi, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen sasa.ipsc@gmail.com

Kilpailun aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Mahdolliset ruokailuun liittyvät allergiat tai muut ruokarajoitteet tulee ilmoittaa sähköpostitse sasa.ipsc@gmail.com