Salon Ampumaurheilukeskuksen toimintaohjeet koronaepidemian aikana

26.4.2020 klo 16:00

Valtioneuvosto päätti kokoontumisrajoituksista koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi 16.3.2020: ”Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.” Linjaus ovat voimassa 13.5.2020 saakka. Tämä päätös saatettiin voimaan Aluehallintovirastojen määräyksillä 17.3.2020. Kunkin aluehallintoviraston alueelleen antama määräys perustuu tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n mukaisiin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään uuden vaarallisen koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämistä sekä sen ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Aluehallintovirastojen määräysten lisäksi hallitus on 16.3.2020 linjannut, että valtion ja kuntien kulttuurilaitokset sekä monet muut julkiset kokoontumistilat suljetaan. Näihin lukeutuvat myös mm. kunnalliset uimahallit, liikuntapaikat ja harrastustilat.
 

Salon Ampumaurheilukeskus Hevonpäässä ei ole julkinen, eikä kunnallinen harrastus- tai liikuntapaikka, vaan Salon Seudun Ampujat ry:n omistama yksityinen alue, jonne pääsy on rajattu vain portin avaimen lunastaneille.

Salon Seudun Ampujat sallii toistaiseksi omatoimiharjoittelun. Ohjatut/valvotut harjoitukset aloitetaan vasta, kun tilanne on normalisoitunut.10 hengen kokoontumisrajoitus on ratakohtainen, ei rata-aluekohtainen, koska radat ovat hyvin erillään toisistaan. Tämän varmistamiseksi SaSA:n hallitus vaatii, että jokaisella radalla on oltava ratapäiväkirja, johon jokainen kävijä laittaa nimensä, päivämäärän, tulo- ja lähtöajan. Tällä menettelyllä voidaan tarvittaessa osoittaa, että radalla on toimittu poikkeustilasääntöjen mukaisesti.
 

Mikäli radalla on useampia henkilöitä, noudatetaan suositeltuja etäisyyksiä ampujien kesken.
 

Myös portti kannattaa sulkea perässään, kun menee rata-alueelle. Tällöin rata-alueelle ei pääse asiaankuulumattomia henkilöitä.
 

Jokainen ampuja on velvollinen huolehtimaan omasta sekä ratalaitteiden hygieniasta. Jos koskettelee esim. sähkökatkaisijoita ym. ratalaitteita, joihin muutkin koskevat, ne pitäisi pyyhkiä puhtaaksi.
 

Harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. Salon Seudun Ampujat ry. ei ota vastuuta mahdollisesta koronatartunnasta 

                                                           Salon Seudun Ampujat ry:n hallitus