Ajankohtaista ympäristöasiaa

Ympäristövastaava

Jyrki Grönroos
040 718 2982, jyrki@draivi.fi

6.7.2020 SaSA:n ympäristölupa jatkuu vanhan 2005 luvan mukaan

 

21.11.2018 SaSA:n ympäristöluvasta oli tehty 4 valitusta joiden perusteella aloituslupa on peruttu ja siirrytty 2005 lupaan 16.5.2018

asia on Vaasan Hallinto-oikeudessa (VHO) käsittelyssä ja päätöksestä ei ole mitään tietoa milloin tulee sekä mitkä ovat lupaehdot

SaSA teetti melumittauksen neljän valittajan kiinteistöillä ja liitti sen VHO:lle liitteeksi pyydettyyn lausuntoon.

16.5.2018 SaSA:n ympäristölupaan on tullut muutos

uudet ampuma-ajat tulevat nettisivuille, opastetauluun portin viereen sekä kaikille radoille

22.5.2017 SaSA:n anoma poikkeuslupa hyväksytty viime viikolla

poikkeuslupa oli vain kilpailuille niiden määrään ja ampuma-aikoihin muussa ampumisessa noudatetaan voimassaolevia ampuma-aikoja

Ampumaratojen käyttöajat 1.1.2017 >> toistaiseksi, kunnes uusi ympäristölupa tulee voimaan   katso >>>>>>

17.5.2017 SaSA:n hakemasta poikkeusluvasta on tehty 4 valitusta, kaikki valitukset kioskevat melua.
Lähimmällä valittajalla loma-asunto 800m radasta ja muut valittajat n. 2km etäisyydellä 110-tien toisella puolella sekä 2km etäisyydellä länteen radasta.

Poikkeuslupa pitäisi olla tällä viikolla käsittelyssä.

27.3.2017 SaSA on hakenut Ympäristö- ja Rakennuslautakunnalta poikkeuslupaa vuoden 2017 ampuma-ajoiksi

ajoista ja kisoista tiedotetaan myöhemmin

14.12.2016 SaSA ei voinut hyväksyä lupaluonnosta, luvanhaku keskeytetty.

Ympäristöasiantuntija Lotta Jaakkola otettu apuun ympäristöluvan hakuun. Lotta on Ampumaratafoorumin asiantuntija jolla on vankka kokemus lupa-asioissa. Koska Hevonpään Ampumaurheilukeskus ei sijaitse pohjavesialueella (oma porakaivo yli 100m ) niin luvan saanti ei ainakaan kaadu siihen. Lotta esitti ympäristöviranomaisille että lyijyn liukeneminen pohjaveteen kestää n. 15000 (viisitoistatuhatta vuotta)
 

23.8.2016 lyhyesti meneillään oleva ympäristöluvan haku

- 10v lupa oli voimassa viime vuoden loppuun ja uusi lupa-anomus on jätetty 12/2015 ympäristöviranomaiselle
- todennäköisesti lupa-anomus käsitellään ympäristöautakunnaan kokoukseesa syksyn aikanna

 

 

6.7.2016 SaSA anoi poikkeuslupaa ampuma-aikoihin vuodelle 2016

- rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi anotut ajat vuodelle 2016       

6.7.2016 vesitutkimus ampumakeskuksen porakaivosta

- ympäristöluvan mukaisesti vuosittain tehtävä vesitutkimus osoittaa että porakaivon vesi täyttää hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja suositukset, näytteet 14.6.2016
- tutkittujen raskametallien osalta pitoisuudet ovat minimaalisia    esim:
                        lyijy alle 0.1 kun ohjearvo on pienempi kuin 10 ug/l
                   nikkeli alle 0.1 kun ohjearvo on pienempi kuin 20 ug/l
                   kupari alle 0.0002 kun ohjearvo on pienempi kuin 2 mg/l
                  

6.7.2016 jätteiden lajittelulla saadaan suuria säästöjä

- SaSA:n hallitus päätti viime syksyn kokouksessa että sekajätteiden kustannuksia on leikattava
- vaihdettiin toimittajaa sekä ostetttin omat jätesäiliöt jotka voidaan tyhjentää suoraan autoon
- jäteauto tyhjentää säiliöt keskiviikoisin kunhan siitä on ilmoitettu aiemmin, ohjeet on säiliöiden kyljessä mm puhelinnumero
HUOM!   EI PAHVIA SEKÄJÄTEASTIOIHIN, pahville on oma keräyspiste

6.7.2016 selventävät merkinnät radoille ja keräyspisteisiin

- radoille ja keräyspisteisiin tulee opastaulut selventämään mihin hylsyt, muovit, pahvit, sekäjäte ym.